Livsstil & Skønhed

Har du styr på dit testamente?

Testamente fairjura

Det er en uundgåelig kendsgerning, at du en dag skal herfra. Hvis du ønsker at dine efterladte ejendele bliver fordelt på en speciel måde, skal du oprette et testamente. Hvis ikke der findes noget testamente, vil dine ejendele i stedet blive fordelt efter de gældende arveregler.

I teorien kan du selv udforme et testamente. Det er der intet til hinder for i juridisk forstand. Men i virkeligheden vil et sådant dokument højest sandsynligt blive bestridt og muligvis erklæret ugyldigt. Hvis du derfor gerne vil sikre dig, at dine efterladte ejendele bliver fordelt efter dit ønske, bør du få en advokat eller jurist til at udforme et arvedokument for dig. Du kan læse mere om hvordan en juridisk uddannet person kan hjælpe dig på fairjura.dk.

Sådan sikrer du din arv

Når du gerne vil sikre din arv, skal du have udarbejdet et testamente. Som tidligere nævnt kan du i princippet selv udforme dokumentet, men det vil ofte blive bestridt og erklæret ugyldigt. Derfor er der god grund til at kontakte enten en advokat eller jurist, der her specialiseret sig i arveret. Han eller hun vil nemlig have kendskab til alle de gældende arveregler i Danmark. Derfor kan vedkommende også sørge for, at dit arvedokument holder sig inden for de juridiske regler på området.

Hvis din sidste vilje skal efterleves, kræver det nemlig, at dokumentet overholder en række regler. Hvis dokumentet ikke gør dette, vil det i stedet være arvereglerne, der dikterer, hvem der arver hvad.

Testamente fairjura

Notar- eller vidnetestamente

Når arvedokumentet er blevet udformet, kan du vælge om det skal være et vidne- eller notartestamente. Hvis det skal være et vidnetestamente, vil det kræve at to uvildige vidner underskriver dokumentet. Hvis det i stedet skal være et notartestamente, skal du selv underskrive det foran en notar.

En advokat eller jurist vil altid anbefale, at du vælger at underskrive foran en notar. Det er ganske enkelt den mest sikre form for arvedokument.

Når du skal underskrive foran en notar

Når du skal underskrive dit arvedokument foran en notar, skal du medbringe billede ID, så du kan dokumentere, at du faktisk er den, som du påstår. Derudover skal du også medbringe to eksemplarer af arvedokumentet. Herefter underskriver du dokumenterne foran notaren, som derefter opbevarer arvedokumentet.Der er en notar tilknyttet til enhver byret. Derfor vil du også kunne finde din notar i din lokale byret.

Hvis du har børn under 18 år

Hvis du er forælder til et eller flere børn under 18 år, har du også mulighed for at oprette et såkaldt børnetestamente. I det dokument kan du, og barnets anden forælder, tilkendegive, hvem I gerne ser, får forældremyndigheden over jeres fælles barn, hvis I begge dør.

Den slags dokument kan give de sociale myndigheder et fingerpeg om, hvem de skal kontakte, hvis I begge dør. Jeres dokument kan dog ikke stå alene. De sociale myndigheder skal først sikre sig, at den person, som I har udpeget, også egner sig som forælder. Derudover skal personen selv også ønske at få forældremyndigheden.