Blog

Ny terapiform i København til behandling af psykiske lidelser

metakognitiv terapi københavn

Psykiske lidelser er blevet meget udbredt igennem det sidste årti. Specielt har ADHD bredt sig blandt unge, men også lidelser som angst og anoreksi er udbredt. Begrebet psykiske lidelser dækker over mange forskellige tilstande. Det er derfor også forskelligt, hvordan man behandler eksempelvis depression og skizofreni. Mange patienter oplever dog gode resultater ved psykologisk terapi.  

En ny psykologisk terapeutisk metode, kaldet metakognitiv terapi, er særligt blevet valgt af mange mennesker med psykiske lidelser. Specielt i tilfælde med angst, depression og anoreksi kan metakognitiv terapi have en hurtig lindring og bedring samt skabe færre tilbagefald. Læs mere her, hvad behandlingen indebærer.  

Gå til metakognitiv terapi i København og lær at styre dine negative tanker 

Mange psykiske lidelser opstår grundet bekymringer og negativ tankegang. Måske lægger man et stort pres på en selv eller siger grimme og nedladende ord om ens krop. Måske føler man sig ikke god nok og føler et behov for at ’straffe’ sig selv. Dette kan eksempelvis lede til en spiseforstyrrelse. I disse tilfælde vil metakognitiv terapi går ind og arbejde med ens tanke- og vanemønster. Der arbejdes med, hvordan der tænkes i stedet for, hvad der tænkes.  

Terapiformen har vist sig at være yderst effektiv. Find metakognitiv terapi i København og omegn såsom Lyngby. Behandlingen varer typisk 8-12 sessions, men dette kan varier fra forløb til forløb. Ingen person er ens – heller ikke psykiske lidelser. Dermed bliver der også taget udgangspunkt i dig og din problemstilling. 

Ved at arbejde med ens tankemønster kan man vende ens vinkel på forskellige ting. Dermed er det også en mere eller mindre vedvarende ændring, hvilket også skyldes de færre tilbagefald for personer efter endt forløb. Dette er derfor mere langtidsholdbart end at kigge på indholdet i tankerne og arbejde sig fast i det. Man kan forklarer det med, at man ikke kan styre ens første tanke, men altid ens anden tanke. Det skal dermed også være dit eget valg at række ud efter hjælp for at skabe det bedste resultat. 

Accepter, ændr, og styrk dine tanker gennem et metakognitivt terapiforløb 

Gennem forløbet vil du lære at kontrollere din opmærksomhed, og få nye måder at håndtere tanker og bekymringer på. Det er nemlig også vigtigt ikke at slå sig selv oven i hovedet over at tænke nedladende om sig selv. Lær at accepter dine tanker, som de er, og derefter gør noget ved dem. Det vigtigste er nemlig, at du selv bliver bevidst om dine handlinger og tanker, så du kan kontrollere dem.  

Livet er ikke uden dårlige perioder og svære situationer. Dette oplever de fleste. Det kan dog gavne dig utrolig meget at lære, hvordan du kommer stærkere over forhindringer og tankemylder. I mange tilfælde kan det negative vendes om til noget brugbart og positivt. Måske det kan bruges som motivering til at gå det ekstra stykke for at opnå sine mål. Lær at turde stole på dig selv og dit værd. Ligeledes at du kan overkomme alt, du sætter dig for. Vis dig selv og dine nærmeste, at du kan blive bedre og mentalt stærkere med metakognitiv terapi i København.